Tag "Turistički infomrativni centar"

Besplatni razgledi grada povodom Međunarodnog dana turističkih vodiča

Sutra je Međunarodni dan turističkih vodiča povodom kojeg se organiziraju besplatni razgledni grada uz stručnu pratnju.

Više