Tag "riba"

Neki gladuju, a oni bacaju ribu

Ribarske flote bacaju oko 10 posto ulova nazad u more u “ogromnom rasipanju” jeftine ribe, iako je proteklih godina to

Više