Tag "Projekti grada Zagreba"

Predstavljanje zagrebačkih projekata francuskim poduzetnicima

Na prezentaciji u Pavillon Kleber bili su prisutni predstavnici francuskog ministarstva vanjskih poslova i međunarodnog razvoja, ministarstva ekologije, održivog razvoja

Više