Tag "Muzej Torture"

Muzej torture

„Možete me baciti u okove, Možete me mučiti, Možete čak i uništiti ovo tijelo, Ali moj um nikada Nećete utamničiti“

Više