Tag "ljubav"

Ljubav je duhovno stanje bića

“Ljubav je za ljude sve…” Je? Nije? Smatram kako ljubav ne poznaje čovjeka, a ima nevjerojatno snagu učiniti ga većim

Više