Tag "iq"

12 dobro poznatih, ali netočnih ‘činjenica’ o inteligenciji

U svjetlu dokaza nastalih istraživanjem Britanskog psihologa Michael J.A.Howea, jasno je, da je cijeli niz proširenih uvjerenja i pretpostavki o

Više