Tag "HNB"

5 stvari koje građanin mora znati kad se zadužuje u kunama

Marijana Ivanov objašnjava o čemu građani moraju voditi računa kad se zadužuju u kunama. Banke trenutno nude atraktivnije niže kamatne

Više