Tag "FINA"

Zagrebački holding će izbrisati dugove oko 2 500 Zagrepčana

Zagrebački holding kao jedan od 300 pravnih subjekata pridružuje se Sporazumu o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća zaduženih građana u

Više