Tag "Europski parlament"

Kraj roaminga i nejednakog pristupa internetu

Zabrana “roaming” naknada za upotrebu mobilnih telefona u inozemstvu unutar EU, stupiti će na snagu u lipnju 2017. godine, izglasali

Više