Tag "EUG2016"

Prijavi se i volontiraj na Europskim sveučilišnim sportskim igrama 2016!

U tijeku su prijave za volontiranje  u organizaciji Europskih sveučilišnih igara Zagreb-Rijeka 2016. (ESI 2016). To će biti najmasovniji europski

Više