Tag "EU"

Na raspolaganju 700 milijuna kuna

Grad Zagreb pronašao je novi način povlačenja financijskih sredstava iz fondova Europske unije. Naime, kroz novi mehanizam nazvan Integrirana Teritorijalna

Više