Tag "Dražen Petrović"

Sjećanje na hrvatskog košarkaškog Mozarta

Dražen Petrović rođen je u Šibeniku 1964. godine. Bio je jedan od najvećih hrvatskih, ali i svjetskih košarkaša. Svoju ranu

Više