Tag "Dejan Drakulić"

Vukovarske dvojeznične ploče odlaze u povijest

Gradsko vijeće grada Vukovara izglasalo je većinom glasova izmjene gradskog Statuta na prijedlog gradonačelnika Ivana Pevane. Novim Statutom nisu predviđene

Više