Tag "BHV Education"

Informirajte se o aktualnim obrazovnim programima u inozemstvu i prefesionalnoj orijentaciji

Povodom obljetnice 20 godina uspješnog djelovanja BHV Education održat će prezentaciju u tri grada o aktualnim obrazovnim programima u inozemstvu

Više