Tag "Betta ribe"

IV. Hrvatska Betta svijet izložba

U Zagrebu, 2. i 3. rujna, udruga Betta Svijet, održava jednu od najvećih izložbi riba Betta Splendes. Na izložbi će

Više