Tag "Azil"

Hrvatska dobiva 71 milijun eura za pomoć i zbrinjavanje izbjeglica

Hrvatska će u sljedećih 5 godina dobiti 71 milijun eura koji bi joj trebali pomoći da na pravi način zbrine

Više