Tag "AIESEC"

Započeo projekt DISCOVER ZAGREB

Discover Zagreb, projekt je zagrebačkog odbora najveće međunarodne organizacije mladih AIESEC-a, koji broji preko 100 000 članova u 126 zemalja

Više